Tugovanje

Tugovanje

Izgubiti možemo sve ono što je nekada bilo naše. Sa čim smo bili povezani. Kome ili čemu smo pripadali. Gubitak voljene osobe, posla, materijalnih stvari (ako smo se u njih ulagali kao u cilj, a ne samo kao sredstvo) predstavlja bol koji menja naš život.   Kada...
Pomeranje

Pomeranje

Konflikti se pomeraju sa pretećeg objekta na manje preteći. Pod “objektom” u psihologiji podrazumevamo predstavu drugog, nekoga ili nečega iz spoljašnjeg sveta, u našem psihičkom aparatu. Najčešće se ispoljava agresijom: Đak koji mrzi profesora istorije,...