O meni

 

Irena Pilipović

 

Ja sam integrativni psihodinamski psihološki savetnik i psihoterapeut pod supervizijom. Živim i radim u Beogradu. Bavim se individualnom psihoterapijom, partnerskom/bračnom terapijom i savetovanjem, kao i grupnom terapijom. Radim sa decom, mladima i odraslima. Autor sam i realizator brojnih radionica i predavanja na temu roditeljstva, porodičnih i partnerskih odnosa, dečjeg razvoja i vaspitanja. Preko 15 godina radim u osnovnoj školi i svoje bogato iskustvo sa decom, mladima i odraslima mi koristi da bolje razumem poteškoće pred kojima se ljudi nalaze.

 Na društvenim mrežama uređujem stranicu Psihološka učionica. 

 https://www.facebook.com/psihoterapija.bg.irena.pilipovic

 https://www.instagram.com/psiholoska.ucionica/

Akreditacije i sertifikati

 

 • Članica sam Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing USPKS
 • Nacionalni sertifikat – Akreditovani psihološki savetnik u Srbiji (broj ED 16081981-
  22012021)
 • Članica sam Evropske asocijacije za savetovanje (European Association for Counselling
  –EAC)
 • Evropski sertifikat evropske asocijacije za savetovanje EAC – Akreditovani psihološki
  savetnik (European Certificate of Counsellor Accreditation – ECCac)
 • EAC Member No: SRB210

 

Na završnom sam nivou edukacije za psihoterapeuta u O.L.I. centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, trenutno u zvanju Akreditovani psihološki savetnik i Psihoterapeut pod supervizijom.

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa standardima i zahtevima UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije), EAC (Evropske asocijacije za savetovanje), EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy) i EAIPCM (European Association for Integrative Psychodynamic Coaching and Mentoring). 

Ukupna edukacija se sastoji od 1504 sati i traje 4-5 godina: 704 časova kursnog rada na teoriji i veštinama, 50 sati supervizirane prakse, 250 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta i 500 sati psihoterapijskog rada sa klijentima uz superviziju.