Irena Pilipović:
Psihoterapija i psihološko savetovanje 

O meni: Irena Pilipović

Ja sam integrativni psihodinamski psihoterapeut i psihološki savetnik. Živim i radim u Beogradu. Bavim se individualnom psihoterapijom, partnerskom/bračnom terapijom i savetovanjem, kao i grupnom terapijom. Radim sa decom, mladima i odraslima. Autor sam i realizator brojnih radionica i predavanja na temu roditeljstva, porodičnih i partnerskih odnosa, dečjeg razvoja i vaspitanja. Preko 15 godina sam radila u osnovnoj školi i svoje bogato iskustvo sa decom, mladima i odraslima mi koristi da bolje razumem poteškoće pred kojima se ljudi nalaze.

Na društvenim mrežama uređujem stranicu Psihološka učionica.

https://www.facebook.com/psihoterapija.bg.irena.pilipovic

https://www.instagram.com/psiholoska.ucionica/

Akreditacije i sertifikati

 

  • Članica sam Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing USPKS
  • Nacionalni sertifikat – Akreditovani psihološki savetnik u Srbiji (broj ED 16081981-22012021)
  • Nacionalni sertifikat – Akreditovani psihoterapeut (broj ED 1608981-14042023)
  • Članica sam Evropske asocijacije za savetovanje (European Association for Counselling
    –EAC)
  • Evropski sertifikat evropske asocijacije za savetovanje EAC – Akreditovani psihološki
    savetnik (European Certificate of Counsellor Accreditation – ECCac)
  • EAC Member No: SRB210

Završila sam edukaciju za psihoterapeuta u O.L.I. centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, u zvanju:

Akreditovani psihoterapeut  i

Akreditovani psihološki savetnik 

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa standardima i zahtevima UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije), EAC (Evropske asocijacije za savetovanje), EAIPP (European Association for Integrative Psychodynamic Psychotherapy) i EAIPCM (European Association for Integrative Psychodynamic Coaching and Mentoring). 

Ukupna edukacija se sastoji od 1504 sati i traje 4-5 godina: 704 časova kursnog rada na teoriji i veštinama, 50 sati supervizirane prakse, 250 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta i 500 sati psihoterapijskog rada sa klijentima uz superviziju.

Želite da zakažete ili imate pitanje?

 

Kontaktirajte me na dugme ispod!

 

Kontakt